This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Zapisz niestandardowe ustawienia aparatu przygotowane na często występujące sytuacje.

 1. Wybierz ED/ZAP UST. SPEC. w menu fotografowania.

 2. Wyróżnij bank ustawień niestandardowych i naciśnij MENU/OK, aby go wybrać.

 3. Dostosuj następujące ustawienia w zależności od potrzeb.

  • CZUŁOŚĆ ISO
  • ZAKRES DYNAMICZNY
  • SYMULACJA FILMU
  • BALANS BIELI
  • KOLOR
  • WYOSTRZENIE
  • PODŚWIETL TON
  • PRZYCIEMNIJ TON
  • REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ

  Aby zastąpić ustawienia w wybranym banku ustawieniami wybranymi obecnie w aparacie, wyróżnij ZAPISZ BIEŻ USTAW i naciśnij MENU/OK.

 4. Naciśnij DISP/BACK. Wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij TAK i naciśnij MENU/OK.

Ustawienia można przywołać przy użyciu opcji WYB USTAW. SPEC. w menu fotografowania.