This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Kontrolka informuje o stanie aparatu w następujący sposób:

Świeci się na zielono
Ostrość zablokowana.
Miga na zielono
Ostrzeżenie dotyczące poruszenia, ostrości lub ekspozycji. Można zrobić zdjęcie.
Miga na zielono i pomarańczowo
Zapisywanie zdjęć. Można wykonywać dalsze zdjęcia.
Świeci na pomarańczowo
Zapisywanie zdjęć. W tej chwili nie można robić kolejnych zdjęć.
Miga na pomarańczowo (szybko)
Ładowanie lampy błyskowej; lampa błyskowa nie wyemituje błysku podczas robienia zdjęcia.
Miga na pomarańczowo (powoli)
Pierścień zoomu jest ustawiony pomiędzy położeniami ON i OFF. Nie można wykonywać zdjęć.
Miga na czerwono
Błąd obiektywu lub pamięci.

Ostrzeżenia mogą być również widoczne na wyświetlaczu.