This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Uchwyć ruch w serii zdjęć. Opcje zdjęć seryjnych można wyświetlić, naciskając przycisk DRIVE.

GÓRA

Aby wybrać liczbę klatek rejestrowanych na sekundę, naciskaj wybierak w lewo lub w prawo. Aparat rejestruje zdjęcia tak długo, jak spust migawki pozostaje wciśnięty.

ŚLEDZENIE AF jest dostępne tylko w trybie ustawiania ostrości C.

USTAW. NAJLEPSZEGO ZDJĘCIA

Aparat rejestruje serię zdjęć, zaczynając przed naciśnięciem spustu migawki i kończąc po naciśnięciu spustu migawki. Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo, aby wyróżnić USTAW. NAJLEPSZEGO ZDJĘCIA, gdzie można wybrać liczbę klatek rejestrowanych na sekundę oraz liczbę zdjęć na serię.

Liczba zdjęć na serię

Liczba zdjęć po lewej stronie jest rejestrowana przed wciśnięciem spustu migawki, a liczba po prawej stronie jest rejestrowana po wciśnięciu spustu migawki.

Zdjęcia są przechowywane w tymczasowym buforze pamięci, podczas gdy przycisk migawki pozostaje wciśnięty do połowy. Po wciśnięciu spustu migawki do końca zdjęcia zostają zarejestrowane w następujący sposób:

Spust migawki wciśnięty do połowy

Spust migawki wciśnięty do końca

Zdjęcia „przed”

Zdjęcia „po”

Jeśli spust migawki zostanie wciśnięty do końca przed zarejestrowaniem liczby zdjęć wybranej dla części „przed”, pozostałe zdjęcia zostaną zrobione po wciśnięciu spustu migawki do końca.

Jeśli spust migawki będzie wciśnięty do połowy przez długi okres, aparat może zarejestrować serię przed wciśnięciem spustu migawki do końca.