This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostosuj ekspozycję przy użyciu pokrętła kompensacji ekspozycji podczas fotografowania obiektów bardzo jasnych, bardzo ciemnych lub o bardzo dużym kontraście.

Wybierz wartości dodatnie (+), aby zwiększyć ekspozycję

Wybierz wartości ujemne (−), aby zmniejszyć ekspozycję