This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostosuj ustawienia dźwięku.

ZMIANA GŁOŚNOŚCI

Dostosuj głośność dźwięków emitowanych podczas korzystania z elementów sterujących aparatu. Aby wyłączyć dźwięki sterowania, wybierz (wyciszenie).

GŁOŚNOŚĆ MIGAWKI

Dostosuj głośność dźwięków emitowanych w momencie wyzwolenia migawki. Wybierz (wyciszenie), aby wyłączyć dźwięk migawki.

DŹWIĘK MIGAWKI

Wybierz dźwięk migawki.

POZIOM DŹWIĘKU

Dostosuj głośność odtwarzania filmów.