This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Podczas fotografowania mogą być wyświetlane następujące rodzaje wskaźników.

W poniższym opisie wszystkie dostępne wskaźniki zostały pokazane w celach ilustracyjnych; w rzeczywistości wyświetlane są różne wskaźniki w zależności od ustawień aparatu.

Podgląd ostrości

Datownik

Stan pobierania informacji o lokalizacji

Tryb pracy monitora w świetle słonecznym

Tryb filmu

Pozostały czas nagrywania

Wskaźnik pamięci wewnętrznej *

Liczba zdjęć możliwych do zrobienia

Rozmiar/jakość zdjęcia

Ostrzeżenie dotyczące ostrości

Balans bieli

Symulacja filmu

Zakres dynamiczny

Ostrzeżenie o temperaturze

Blokada sterowania

Wskaźnik trybu dyskretnego

Histogram

Wskaźnik odległości

Poziom naładowania akumulatora

Czułość

Wskaźnik ekspozycji

Przysłona

Czas otwarcia migawki

Wskaźnik blokady automatycznej ekspozycji

Tryb fotografowania

Pomiar ekspozycji

Ramka ostrości

Zaawansowane przeciwdziałanie rozmyciu

Tryb zdjęć seryjnych

Wskaźnik samowyzwalacza

Tryb makro (zbliżenia)

Tryb podwójnej stabilizacji obrazu

Poziom elektroniczny

Inteligentny zoom cyfrowy

Wskaźnik zoomu

Tryb lampy błyskowej/Kompensacja mocy błysku

Mikrofon/zdalne wyzwalanie migawki

Tryb ustawiania ostrości

Wskaźnik ostrości manualnej

Wskaźnik ostrości

* : informuje, że do aparatu nie włożono karty pamięci, a zdjęcia będą zapisywane w pamięci wewnętrznej aparatu.

Wyświetlacz wizjera

Gdy WŁ. jest wybrane dla KONFIG. EKRANU > AUTO OBRÓT OBRAZU WIZJERA w menu ustawień, wskaźniki w wizjerze będą się automatycznie obracać zgodnie z orientacją aparatu.

Ekran monitora LCD pozostaje niezmieniony.

Jasność i kontrast elektronicznego wizjera i monitora LCD można ustawić przy pomocy opcji KONFIG. EKRANU w menu ustawień.