This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

W momencie dostawy akumulator nie jest naładowany. Naładuj akumulator przed użyciem. Aparat ładuje akumulator, gdy jest włożony do aparatu.

 • Aparat korzysta z akumulatora NP-95.
 • Pełne naładowanie akumulatora trwa około 4 godziny i 30 minut.
 1. Podłącz adapter wtyczki do zasilacza sieciowego.

  Podłącz adapter zgodnie z ilustracją, pamiętając, aby włożyć go do końca, aż do zatrzaśnięcia w poprawnym położeniu na stykach zasilacza sieciowego.

  Zasilacz sieciowy

  Adapter wtyczki

  Adapter wtyczki jest przeznaczony wyłączenie do użytku w połączeniu z zasilaczem sieciowym dołączonym do aparatu. Nie używaj adaptera wtyczki z innymi urządzeniami.

 2. Naładuj akumulator.

  Podłącz aparat do dołączonego do zestawu zasilacza sieciowego przy pomocy dołączonego do zestawu kabla USB. Następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania w pomieszczeniu.

  Dopilnuj, aby złącza były ułożone w poprawnej pozycji, po czym włóż je do końca.

Stan ładowania

Ikony stanu akumulatora informują o stanie naładowania akumulatora, gdy aparat jest włączony, a kontrolka informuje o stanie naładowania w momencie wyłączenia aparatu.

Ikony stanu akumulatora, gdy aparat jest włączony Kontrolka, gdy aparat jest wyłączony Stan akumulatora
(żółta) WŁ. Trwa ładowanie akumulatora.
(zielona) WYŁ. Ładowanie zakończone.
(czerwona) Miga Usterka akumulatora.
Brak ikony Praca w trybie zewnętrznego źródła zasilania.

Aparat pracuje w trybie zewnętrznego źródła zasilania, jeśli aparat zostanie włączony, gdy jest podłączony do źródła zasilania prądem zmiennym, a akumulator jest włożony.

Akumulator nie będzie się ładować, gdy aparat pracuje w trybie fotografowania.

Oczyść styki akumulatora czystą i suchą ściereczką. Niezastosowanie tego środka ostrożności może uniemożliwić naładowanie akumulatora.

Nie przyklejaj nalepek ani innych przedmiotów do akumulatora. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może uniemożliwić wyjęcie akumulatora z aparatu.

Nie zwieraj styków akumulatora. Akumulator może się przegrzać.

Przeczytaj przestrogi w rozdziale „Akumulator i zasilanie”.

Używaj tylko ładowarek przeznaczonych do użytku z tym akumulatorem. Niezastosowanie tego zalecania może spowodować usterkę produktu.

Nie usuwaj oznaczeń z akumulatora ani nie próbuj oddzielać ani odklejać zewnętrznej obudowy.

Kiedy akumulator nie jest używany, poziom jego naładowania zmniejsza się stopniowo. Naładuj akumulator dzień lub dwa przed użyciem.

Czas ładowania może się wydłużyć w bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze.

Ładowanie za pośrednictwem komputera

Akumulator można ładować poprzez podłączenie aparatu do komputera. Podłącz dołączony do zestawu kabel USB zgodnie z ilustracją, dopilnowując, aby złącza były włożone do końca.

Podłączaj aparat bezpośrednio do komputera. Nie używaj koncentratora (huba) USB ani klawiatury.

Jeśli podczas ładowania komputer przejdzie w tryb uśpienia, ładowanie zostanie zatrzymane. Aby kontynuować ładowanie, wyłącz tryb uśpienia na komputerze, po czym odłącz i ponownie podłącz kabel USB.

Ładowanie może nie być możliwe w zależności od specyfikacji komputera, ustawień lub warunków.