This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Przycisk DISP/BACK służy do sterowania wyświetlaniem wskaźników widzianych w wizjerze i na monitorze LCD.

Fotografowanie

Standardowe

Informacje wyłączone

Wyświetlanie informacji (tylko monitor)

Widok standardowy

Pozycje pokazane w widoku standardowym () można wybrać zgodnie z poniższym opisem.

 1. Wybierz KONFIG. EKRANU > USTAW. SPECJ. WYŚ w menu ustawień.

 2. Wyróżnij pozycje i naciśnij MENU/OK, aby je wybrać lub cofnąć wybór. Wybrane pozycje są oznaczone symbolem zaznaczenia.

  • WSPOM. KADR.
  • POZIOM ELEKTRONICZNY
  • WSKAŹNIK ODLEGŁ. AF
  • WSKAŹNIK ODLEGŁ. MF
  • HISTOGRAM
  • APERTURA/CZAS NAŚW./ISO
  • ZMIANA EKSPOZYCJI
  • FOTOMETRIA
  • LAMPA BŁYSKOWA
  • BALANS BIELI
  • SYMULACJA FILMU
  • ZAKRES DYNAMICZNY
  • POZOSTAŁE KLATKI
  • ROZM. OBRAZU/JAKOŚĆ
  • TRYB FILMU I CZAS NAGRYWANIA
  • MOC BATERII
 3. Naciśnij DISP/BACK, aby wyjść z menu po zakończeniu regulacji ustawień.

POZIOM ELEKTRONICZNY

Wybranie POZIOM ELEKTRONICZNY powoduje wyświetlenie wirtualnego horyzontu. Aparat jest ustawiony poziomo, gdy dwie linie nachodzą na siebie.

Jeśli obiektyw aparatu jest skierowany w górę lub w dół, wirtualny horyzont może nie być wyświetlany.

Odtwarzanie

Standardowy

Informacje wyłączone

Ulubione

Wyświetlanie informacji

Histogramy

Histogramy pokazują rozkład tonalny zdjęcia. Na osi poziomej znajduje się jasność, a na osi pionowej liczba pikseli.

Liczba pikseli

Jasność pikseli

Obszary zacienione

Obszary oświetlone

Optymalna ekspozycja

Piksele są rozłożone w formie równomiernej krzywej w całym zakresie tonalnym.

Prześwietlone

Piksele są zgrupowane po prawej stronie wykresu.

Niedoświetlone

Piksele są zgrupowane po lewej stronie wykresu.