This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Utwórz kopię bieżącego zdjęcia o zmienionych rozmiarach.

  1. Wyświetl żądane zdjęcie.

  2. Wybierz ZMIEŃ ROZMIAR w menu odtwarzania.

  3. Zaznacz rozmiar i naciśnij MENU/OK, aby wyświetlić okno dialogowe potwierdzenia.

  4. Naciśnij ponownie MENU/OK, aby zapisać kopię o zmienionych rozmiarach w oddzielnym pliku.

Dostępne rozmiary różnią się w zależności od oryginalnego rozmiaru zdjęcia.