This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Aby włączyć aparat, przekręć pierścień zoomu zgodnie z ilustracją. Obróć pierścień zoomu do położenia OFF, aby wyłączyć aparat.

Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij spust migawki do połowy, aby powrócić do trybu fotografowania.

Aparat wyłączy się automatycznie, jeśli nie wykona się żadnych czynności przez czas wybrany dla ZARZĄDZ. ZASILAN. > WYŁĄCZENIE PO: w menu ustawień. Aby włączyć aparat ponownie po automatycznym wyłączeniu, naciśnij spust migawki do połowy lub włącz aparat po obróceniu pierścienia zoomu do położenia OFF.

Odciski palców i inne zabrudzenia na obiektywie lub wizjerze mogą mieć negatywny wpływ na jakość zdjęć i widoczność przez wizjer. Obiektyw i wizjer należy utrzymywać w czystości.

Włączanie aparatu w trybie odtwarzania

Aby włączyć aparat i rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk na około sekundę. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć aparat.

Aparat nie przejdzie do trybu fotografowania po naciśnięciu spustu migawki.

Poziom naładowania akumulatora

Po włączeniu aparatu sprawdź poziom naładowania akumulatora na ekranie.

Akumulator jest prawie całkowicie naładowany.
Akumulator jest naładowany w dwóch trzecich.
Akumulator jest naładowany w jednej trzeciej. Naładuj akumulator jak najszybciej.

(czerwony)
Akumulator jest rozładowany. Wyłącz aparat i naładuj akumulator.