This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Używaj menu fotografowania do regulacji ustawień dotyczących fotografowania. Dostępne opcje różnią się w zależności od wybranego trybu fotografowania.

  1. Naciśnij MENU/OK, aby wyświetlić menu fotografowania.

  2. Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyróżnić żądaną pozycję menu.

  3. Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlić opcje dla wyróżnionej pozycji.

  4. Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyróżnić żądaną opcję.

  5. Naciśnij MENU/OK, aby wybrać wyróżnioną opcję.

  6. Aby wyjść z menu, naciśnij DISP/BACK.