This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Aby wyświetlać zdjęcia dla grupy osób, podłącz aparat do telewizora przy użyciu kabla HDMI (dostępny osobno od innych dostawców; zwróć uwagę, że telewizora można używać wyłącznie do odtwarzania, a nie fotografowania).

 1. Wyłącz aparat.

 2. Podłącz kabel w sposób pokazany poniżej.

  Włóż do złącza micro HDMI

  Włóż do złącza HDMI

  Użyj kabla HDMI o długości nie większej niż 1,5 m.

  Dopilnuj, aby złącza były włożone do końca.

 3. Ustaw telewizor na kanale wejścia HDMI. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do telewizora.

 4. Włącz aparat i naciśnij przycisk . Monitor aparatu wyłączy się, a zdjęcia i filmy będą wyświetlane na ekranie telewizora. Pamiętaj, że regulacja głośności w aparacie nie ma wpływu na dźwięk odtwarzany z telewizora. Do regulacji poziomu głośności używaj elementów sterujących telewizora.

  Gdy kabel HDMI jest podłączony, nie można korzystać z kabla USB.

  Przed rozpoczęciem odtwarzania filmu na niektórych telewizorach może być przez krótki czas wyświetlany czarny ekran.