This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Wybierz, czy przycisk AEL/AFL ma blokować ekspozycję (AE), ostrość (AF), czy jedno i drugie.

TYLKO BLOK. AE
Przycisk AEL/AFL blokuje tylko ekspozycję.
TYLKO BLOK. AF
Przycisk AEL/AFL blokuje tylko ostrość.
BLOK. AE/AF
Przycisk AEL/AFL blokuje zarówno ekspozycję, jak i ostrość.