This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Chroń zdjęcia przed przypadkowym usunięciem. Zaznacz jedną z poniższych opcji i naciśnij MENU/OK.

ZDJĘCIE
Chroń wybrane zdjęcia. Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo, aby wyświetlić zdjęcia, a następnie naciśnij MENU/OK, aby je wybrać lub cofnąć wybór. Naciśnij DISP/BACK po zakończeniu tej czynności.
USTAW WSZYSTKIE
Chroń wszystkie zdjęcia.
RESETUJ WSZYSTKIE
Usuń ochronę ze wszystkich zdjęć.

Chronione zdjęcia zostaną usunięte podczas formatowania karty pamięci.