This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Przywróć wartości domyślne opcji menu fotografowania lub menu ustawień.

  1. Wybierz RESETUJ w menu odtwarzania.

  2. Wyróżnij żądaną opcję i naciśnij wybierak w prawo.

  3. Wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij OK i naciśnij MENU/OK.

Nie ma to wpływu na ustawienia DATA/CZAS, RÓŻNICA CZASU, niestandardowy balans bieli, opcje sieci bezprzewodowej i opcje automatycznego zapisywania na komputerze, a także na banki ustawień niestandardowych utworzone za pomocą ED/ZAP UST. SPEC..