This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Pokrętła sterowania można używać do poruszania się po menu, do wyświetlania zdjęć, a także do wybierania opcji na ekranie szybkiego menu.

Naciśnij środek pokrętła sterowania, aby wykonać zbliżenie na aktywny obszar ostrości podczas fotografowania lub odtwarzania.