This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Inteligentne wykrywanie twarzy pozwala aparatowi na automatyczne wykrywanie twarzy ludzi i ustawianie ostrości oraz ekspozycji na twarz znajdującą się w dowolnym miejscu kadru, co pozwala uzyskiwać ujęcia wyróżniające fotografowane osoby. Wybieraj tę opcję do wykonywania portretów grupowych (w orientacji poziomej lub pionowej), aby zapobiec ustawieniu przez aparat ostrości na tło.

Aparat może wykrywać twarze w orientacji poziomej i pionowej; jeśli aparat wykryje twarz, oznaczy ją zieloną ramką. Jeżeli w kadrze znajduje się więcej niż jedna twarz, aparat wybierze twarz znajdującą się najbliżej środka kadru; pozostałe twarze zostaną oznaczone białymi ramkami.

W niektórych trybach aparat może ustawiać ekspozycję dla całego kadru zamiast dla fotografowanej osoby.

Jeśli fotografowana osoba przesunie się w momencie naciśnięcia spustu migawki, jej twarz może nie znajdować się w miejscu oznaczonym zieloną ramką w momencie zrobienia zdjęcia.