This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Przypnij sprzączki paska do aparatu, a następnie zamocuj pasek.

 1. Otwórz sprzączkę paska.

  Użyj narzędzia do mocowania sprzączki, aby otworzyć sprzączkę paska, upewniając się przy tym, że narzędzie i sprzączka są ułożone w odpowiednich pozycjach pokazanych na ilustracji.

  Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu. Będzie ono potrzebne do otwarcia sprzączek paska podczas zdejmowania paska.

 2. Umieść sprzączkę paska w uchu.

  Zawieś sprzączkę w otworze ucha paska. Odłącz narzędzie, drugą dłonią utrzymując sprzączkę na miejscu.

 3. Przeprowadź sprzączkę przez ucho paska.

  Całkowicie obróć sprzączkę w uchu paska, aż do jej zamknięcia.

 4. Zamocuj pokrywę ochronną.

  Umieść pokrywę ochronną na uchu w sposób pokazany na ilustracji, z czarną stroną pokrywy zwróconą w stronę aparatu. Potwórz czynności 1–4 dla drugiego ucha.

 5. Włóż pasek.

  Przełóż pasek przez pokrywę ochronną i przez sprzączkę paska.

 6. Zamocuj pasek.

  Zamocuj pasek zgodnie z ilustracją. Potwórz czynności 5–6 dla drugiego ucha.

Aby uniknąć upuszczenia aparatu, sprawdź, czy pasek jest prawidłowo zamocowany.