This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostosuj czułość. Im wyższa czułość, tym mniej światła potrzeba do zarejestrowania zdjęcia. Zwróć jednak uwagę, że przy wysokich wartościach mogą się pojawiać szumy w formie cętek. Wybierz wartość w zależności od warunków fotografowania.

AUTO1/AUTO2/AUTO3
Aparat automatycznie dostosowuje czułość w zależności od jasności fotografowanego obiektu.
12800 – 100
Czułość jest ustawiona na określoną wartość, pokazaną na ekranie.

AUTO1/AUTO2/AUTO3

W trybach AUTO1/AUTO2/AUTO3 są dostępne następujące opcje.

Opcja Domyślne
DOMYŚLNA CZUŁOŚĆ 100
MAKS. CZUŁOŚĆ AUTO1: 800
AUTO2: 1600
AUTO3: 3200
MIN. CZAS NAŚWIETL 1/30

Aparat automatycznie wybiera czułość z zakresu od wartości domyślnej do maksymalnej. Czułość zostanie podniesiona powyżej wartości domyślnej, tylko jeśli czas otwarcia migawki konieczny do uzyskania optymalnej ekspozycji będzie dłuższy niż wartość wybrana dla MIN. CZAS NAŚWIETL.

Jeśli wartość wybrana dla DOMYŚLNA CZUŁOŚĆ jest wyższa od tej wybranej dla MAKS. CZUŁOŚĆ, DOMYŚLNA CZUŁOŚĆ zostanie ustawiona na wartość wybraną dla MAKS. CZUŁOŚĆ.

Aparat może wybrać czas otwarcia migawki dłuższy niż MIN. CZAS NAŚWIETL, jeśli zdjęcia byłyby nadal niedoświetlone przy wartości wybranej dla MAKS. CZUŁOŚĆ.