This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Wybierz WŁ., aby dokonywać pomiaru w bieżącej ramce ostrości, gdy STREFA jest wybrane dla USTAW.AUTOM.OSTR. > TRYB AF i PUNKTOWY jest wybrane dla FOTOMETRIA.