This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Usuń efekt czerwonych oczu z portretów. Aparat analizuje zdjęcie, po czym, jeśli wykryje czerwone oczy, zdjęcie zostanie przetworzone w celu utworzenia kopii ze zredukowanym efektem czerwonych oczu.

  1. Wyświetl żądane zdjęcie.

  2. Wybierz USUWANIE CZRW OCZU w menu odtwarzania.

  3. Naciśnij MENU/OK.

Efekt czerwonych oczu może nie zostać usunięty, jeśli aparat nie może wykryć twarzy lub twarz jest ustawiona profilem do aparatu. Wyniki mogą się różnić w zależności od scenerii. Efektu czerwonych oczu nie można usunąć ze zdjęć, które już wcześniej zostały przetworzone z użyciem funkcji usuwania efektu czerwonych oczu oraz ze zdjęć utworzonych innymi aparatami.

Czas potrzebny do przetworzenia obrazu różni się w zależności od liczby wykrytych twarzy.

Kopie utworzone przy użyciu funkcji USUWANIE CZRW OCZU są podczas odtwarzania oznaczone ikoną .

Funkcji usuwania efektu czerwonych oczu nie można stosować do zdjęć w formacie RAW.