This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

W tym trybie aparat ustawia ekspozycję automatycznie. W razie potrzeby można wybrać inne kombinacje czasu otwarcia migawki i przysłony, które zapewnią uzyskanie takiej samej ekspozycji (przesunięcie programu).

Jeśli fotografowany obiekt znajduje się poza zakresem pomiaru aparatu, zamiast wartości przysłony i czasu otwarcia migawki na ekranie wyświetli się „– – –”.

Przesunięcie programu

W razie potrzeby można obracać pokrętłem sterowania, aby wybrać inne kombinacje czasu otwarcia migawki i przysłony bez wpływu na ekspozycję (przesunięcie programu).

Czas otwarcia migawki

Przysłona

Nowe wartości czasu otwarcia migawki i przysłony zostaną wyświetlone na żółto.

Aby anulować zmianę programu, wyłącz aparat.

Przesunięcie programu zostanie również anulowane, jeśli wybrany zostanie tryb lampy błyskowej inny niż tryb wyłączenia błysku.

Przesunięcie programu nie jest dostępne, gdy wybrany jest tryb lampy błyskowej inny niż wyłączenie błysku lub AUTO jest wybrane dla ZAKRES DYNAMICZNY.