This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostosuj ustawienia autofokusa.

OBSZAR OSTROŚCI

Wybór obszaru ostrości jest dostępny, gdy STREFA jest wybrane dla TRYB AF w trybie ustawiania ostrości S lub C. W trybie ustawiania ostrości M można nacisnąć środek pokrętła sterowania, aby wykonać zbliżenie na wybrany obszar ostrości, lub ustawić ostrość na fotografowany obiekt w wybranym obszarze za naciśnięciem przycisku.

MAKRO

Wybierz tryb makro (zbliżenie).

PRIORYTET ZWOLN./OSTROŚCI

Wybierz sposób ustawiania ostrości przez aparat w trybie ustawiania ostrości S lub C.

ZWOLNIJ
Reakcja migawki ma wyższy priorytet niż ostrość. Można wykonywać zdjęcia, gdy aparat nie ustawił ostrości.
OSTROŚĆ
Ostrość ma wyższy priorytet niż reakcja migawki. Zdjęcia mogą być rejestrowane tylko wtedy, gdy jest ustawiona ostrość.

USTAWIENIE STAŁEGO AF

Wybierz sposób ustawiania ostrości przez aparat, kiedy przycisk AEL/AFL jest używany do automatycznego ustawiania ostrości w trybie ustawiania ostrości M.

AF-S
Ostrość zostaje ustawiona w momencie wciśnięcia przycisku.
AF-C
Ostrość jest regulowana w sposób ciągły, tak długo jak przycisk jest wciśnięty.

TRYB AF

Wybierz sposób wybierania obszaru ostrości przez aparat w trybach ustawiania ostrości S i C.

WIELOPUNKTOWY
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy aparat wykrywa obiekty o wysokim kontraście w pobliżu centrum kadru i automatycznie wybiera pole ostrości.
STREFA
Wybierz obszar ostrości ręcznie.
ŚLEDZENIE
Umieść fotografowany obiekt w celu ostrości i naciśnij przycisk AEL/AFL. Aparat będzie podążać za obiektem poruszającym się przez kadr i odpowiednio ustawiać ostrość.

PRE-AF

Jeśli wybrano ustawienie WŁ., aparat będzie kontynuować regulację ostrości, nawet gdy spust migawki nie jest wciśnięty do połowy.

Pamiętaj, że zwiększy to zużycie energii akumulatora.

OŚWIETLACZ AF

Jeśli wybrano ustawienie WŁ., dioda wspomagająca AF świeci i wspomaga działanie funkcji automatycznego ustawiania ostrości.

Dioda wspomagająca AF wyłącza się automatycznie w trybie dyskretnym.

W niektórych przypadkach ustawienie ostrości przez aparat przy użyciu diody wspomagającej AF może być niemożliwe. Jeśli aparat nie może ustawić ostrości w trybie makro, spróbuj zwiększyć odległość od fotografowanego obiektu.

Unikaj kierowania światła diody wspomagającej autofokus bezpośrednio na oczy fotografowanej osoby lub zwierzęcia.