This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Postępuj zgodnie z poniższym opisem, aby ręcznie ustawić ostrość aparatu.

  1. Przekręć wybierak trybu ustawiania ostrości na M. Na ekranie pojawi się .

  2. Ustaw ostrość ręcznie za pomocą pierścienia kontroli. Obracaj pierścień w lewo, aby zmniejszyć odległość zdjęciową, lub w prawo, aby ją zwiększyć.

    Użyj opcji PIERŚCIEŃ KONTR. w menu ustawień, aby odwrócić kierunek obrotów pierścienia kontroli.

  3. Zrób zdjęcia.

Szybkie ustawianie ostrości

Aby skorzystać z autofokusa w celu ustawienia ostrości na obiekcie znajdującym się w wybranym obszarze ostrości, naciśnij przycisk AEL/AFL. Użyj tej funkcji (dostępnej tylko w trybie ręcznego ustawiania ostrości), aby szybko ustawić ostrość na wybrany obiekt.

Opcja USTAW.AUTOM.OSTR. > USTAWIENIE STAŁEGO AF w menu fotografowania określa sposób ustawiania ostrości przez aparat, gdy wciśnięty jest przycisk AE-L/AF-L. Wybierz AF-S, aby korzystać z punktowego AF (ostrość jest ustawiana po każdym naciśnięciu przycisku), lub AF-C, aby korzystać ze śledzącego AF (ostrość jest ustawiana w sposób ciągły, gdy przycisk pozostaje wciśnięty).

Sprawdzanie ostrości

Do sprawdzania ustawienia ostrości w trybie ręcznego ustawiania ostrości można używać następujących opcji.

Wskaźnik ręcznego ustawiania ostrości

Biała linia wskazuje odległość do fotografowanego obiektu w obszarze ostrości (w metrach lub stopach, w zależności od opcji wybranej dla JEDN. SKALI ODL. w menu ustawień), a niebieski pasek przedstawia głębię ostrości, czyli, innymi słowy, odległość przed fotografowanym obiektem i za nim, która jest widoczna jako ostra.

Odległość zdjęciowa (biała linia)

Głębia ostrości (niebieski pasek)

Przybliżanie obszaru ostrości

Aby przybliżyć bieżący obszar ostrości w celu dokładnego ustawienia ostrości, naciśnij środek pokrętła sterowania (jeśli WŁ. jest wybrane dla PODGLĄD OSTROŚCI, aparat wykona również zbliżenie po obróceniu pokrętła). Naciśnij pokrętło ponownie, aby anulować przybliżenie.

Zaznaczanie głębi ostrości

Jeśli ZAZNACZ GŁĘBIĘ OSTROŚCI jest wybrane dla MF ASSIST w menu fotografowania, kontury o wysokim kontraście zostaną wyróżnione na ekranie ręcznego ustawiania ostrości. Aby ustawić ostrość, obracaj pierścieniem kontroli, aż do wyróżnienia fotografowanego obiektu.