This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostosuj ustawienia zarządzania plikami.

NUMERACJA ZDJĘĆ

Nowe zdjęcia są zapisywane w formie plików zdjęć o nazwie składającej się z czterocyfrowego numeru przydzielanego rosnąco. Numer pliku jest wyświetlany podczas odtwarzania, tak jak pokazano po prawej stronie. Opcja NUMERACJA ZDJĘĆ pozwala wybrać, czy numerowanie plików jest resetowane do 0001 po włożeniu nowej karty pamięci lub sformatowaniu obecnie włożonej karty pamięci albo pamięci wewnętrznej.

Numer zdjęcia

Numer folderu

Numer pliku

CIĄGŁA

Numerowanie jest kontynuowane od ostatniego użytego numeru pliku lub pierwszego wolnego numeru, w zależności od tego, który numer jest wyższy. Tę opcję należy wybrać, aby zmniejszyć liczbę plików zdjęć o takich samych nazwach.

OD NR1

Numeracja jest resetowana do 0001 po wykonaniu formatowania lub włożeniu nowej karty pamięci.

Jeśli numeracja zdjęć dojdzie do 999-9999, wyzwalanie migawki zostanie zablokowane.

Wybranie RESETUJ przestawia opcję NUMERACJA ZDJĘĆ na CIĄGŁA, ale nie powoduje wyzerowania numeracji zdjęć.

Numery zdjęć zrobionych innymi aparatami mogą być różne.

ZAPISZ ORG. OBRAZ

Wybierz WŁ., aby zapisywać nieprzetworzone kopie panoram lub zdjęć zrobionych z użyciem USUWANIE CZRW OCZU, TRYB SŁABE ŚWIATŁO lub KONTROLA OSTROŚCI.

DATOWNIK

Umieszczaj godzinę i/lub datę zarejestrowania zdjęcia na zdjęciach podczas ich robienia.

+
Umieszczaj datę i godzinę zarejestrowania na nowych zdjęciach.
Umieszczaj datę zarejestrowania na nowych zdjęciach.
WYŁ.
Nie umieszczaj godziny ani daty na nowych zdjęciach.

Oznaczenia godziny i daty nie można usunąć. Wyłącz funkcję DATOWNIK, aby oznaczenia godziny i daty nie były umieszczane na nowych zdjęciach.

Jeśli zegar aparatu nie jest ustawiony, pojawi się monit wymagający ustawienia zegara na aktualną datę i godzinę.

Zalecamy wyłączenie opcji DPOF „drukuj datę” podczas drukowania zdjęć oznaczonych datą i godziną w aparacie.

Oznaczenia godziny i daty nie pojawiają się na filmach, panoramach ani zdjęciach wykonanych w trybie wyboru najlepszego zdjęcia.