This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Włóż akumulator i kartę pamięci zgodnie z poniższym opisem.

 1. Otwórz pokrywę komory akumulatora.

  Przesuń zatrzask komory akumulatora zgodnie z ilustracją i otwórz pokrywę komory akumulatora.

  Nie otwieraj pokrywy komory akumulatora, kiedy aparat jest włączony. Niezastosowanie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie plików zdjęć lub kart pamięci.

  Nie stosuj nadmiernej siły do otwierania i zamykania pokrywy komory akumulatora.

 2. Włóż akumulator.

  Używając akumulatora tak, aby zatrzask akumulatora pozostawał dociśnięty do jednego boku, włóż akumulator stykami do przodu w kierunku wskazanym przez strzałkę. Sprawdź, czy akumulator został poprawnie zablokowany zatrzaskiem.

  Strzałka

  Zatrzask akumulatora

  Włóż akumulator w pozycji przedstawionej na ilustracji. Nie używaj siły ani nie próbuj wkładać akumulatora do góry nogami lub tyłem do przodu. Gdy akumulator jest ułożony poprawnie, daje się łatwo wsunąć do aparatu.

 3. Włóż kartę pamięci.

  Trzymając kartę pamięci w pozycji pokazanej na ilustracji, wsuwaj ją do gniazda, aż zatrzaśnie się w poprawnym położeniu wewnątrz gniazda.

  Dopilnuj, aby karta była ułożona poprawnie; nie wkładaj karty pod kątem ani na siłę. Jeśli karta pamięci nie została włożona poprawnie lub nie włożono jej wcale, pojawi się na monitorze LCD, a do nagrywania i odtwarzania zdjęć używana będzie pamięć wewnętrzna.

 4. Zamknij pokrywę komory akumulatora.

Wyjmowanie akumulatora i karty pamięci

Przed wyjęciem akumulatora lub karty pamięci wyłącz aparat i otwórz pokrywę komory akumulatora.

Aby wyjąć akumulator, naciśnij zatrzask akumulatora w bok, a następnie wysuń akumulator z aparatu zgodnie z ilustracją.

Aby wyjąć kartę pamięci, wciśnij ją i powoli odblokuj. Kartę można potem wyjąć ręką. Wyjmowana karta pamięci może za szybko wysunąć się z gniazda. Należy ją przytrzymywać palcem, a następnie delikatnie wyjąć z gniazda.