This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Aby zapisywać nieprzetworzone dane z matrycy aparatu, wybierz opcję RAW dla jakości zdjęcia w menu fotografowania zgodnie z poniższym opisem. Kopie w formacie JPEG zdjęć w formacie RAW można utworzyć przy użyciu opcji KONWERSJA RAW w menu odtwarzania, a zdjęcia w formacie RAW można wyświetlać na komputerze przy użyciu opcjonalnego oprogramowania RAW FILE CONVERTER.

  1. W trybie fotografowania naciśnij MENU/OK, aby wyświetlić menu fotografowania. Naciskaj wybierak do góry lub w dół, aby wyróżnić JAKOŚĆ ZDJĘCIA, a następnie naciśnij MENU/OK.

  2. Wyróżnij opcję i naciśnij MENU/OK. Wybierz RAW, aby rejestrować tylko zdjęcia w formacie RAW, lub wybierz FINE +RAW albo NORMAL +RAW, aby zapisywać kopie zdjęć w formacie JPEG wraz ze zdjęciami w formacie RAW. Opcja FINE+RAW wykorzystuje niższy współczynnik kompresji JPEG, co pozwala uzyskać zdjęcia JPEG o wyższej jakości, a opcja NORMAL+RAW wykorzystuje wyższy współczynnik kompresji JPEG, co pozwala zwiększyć liczbę zdjęć, jaką można zapisać.

Przyciski funkcyjne

Aby włączyć lub wyłączyć jakość zdjęcia RAW dla jednego zdjęcia, przypisz RAW do przycisku funkcyjnego. Jeśli obecnie wybrana opcja jakości zdjęcia to JPEG, naciśnięcie przycisku spowoduje tymczasowe wybranie równoważnej opcji JPEG+RAW. Jeśli obecnie wybrana opcja jakości to JPEG+RAW, naciśnięcie przycisku spowoduje tymczasowe wybranie równoważnej opcji JPEG, a gdy wybrana jest opcja RAW, naciśnięcie przycisku powoduje tymczasowe wybranie FINE. Zrobienie zdjęcia lub ponowne naciśnięcie przycisku przywraca poprzednie ustawienie.