This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Można wybierać spośród następujących opcji stabilizacji obrazu:

CIĄGŁY + RUCH/ CIĄGŁA STAB.
Stabilizacja obrazu włączona. Jeśli wybrane jest + RUCH, aparat będzie dostosowywać czas otwarcia migawki w celu zmniejszenia poruszenia zdjęcia spowodowanego ruchem po wykryciu ruchomych obiektów.
ROBIENIE ZDJĘĆ + RUCH / TYLKO ZDJĘCIA
Jak wyżej, z wyjątkiem tego, że stabilizacja obrazu działa tylko wtedy, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy lub w chwili wyzwolenia migawki.
WYŁ.
Stabilizacja obrazu wyłączona. Wybieraj tę opcję podczas korzystania ze statywu.

+ RUCH nie działa, jeśli czułość jest ustawiona na stałą wartość i może być także niedostępne przy niektórych innych kombinacjach ustawień. Rezultaty mogą być różne w zależności od warunków oświetlenia i prędkości, z jaką porusza się obiekt.