This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostosuj ustawienia zarządzania zasilaniem.

WYŁĄCZENIE PO:

Wybierz czas, po jakim aparat automatycznie się wyłączy, jeśli nie zostanie przeprowadzona żadna czynność. Im krótszy czas, tym większa żywotność akumulatora. Gdy wybrane jest WYŁ., aparat należy wyłączać ręcznie. Zwróć uwagę, że w niektórych sytuacjach aparat wyłączy się automatycznie, nawet jeśli wybrano ustawienie WYŁ..

TRYB SZYBKI START

Zapewnij szybsze ponowne uruchamianie aparatu po jego wyłączeniu (ON/OFF).

Jeśli wybrane jest ustawienie WŁ., aparat będzie nadal pobierał niewielką ilość energii z akumulatora, nawet gdy jest wyłączony. Tryb szybkiego startu zostanie automatycznie anulowany, jeśli przez około 20 minut nie wykona się żadnych czynności.

OPCJE ZASILANIA

Zoptymalizuj działanie aparatu, aby wydłużyć czas działania akumulatora lub jakość wyświetlania.

OSZCZĘDZANIE
Zmniejsza częstotliwość odświeżania ekranu. Ekran przyciemnia się w celu oszczędzania energii, jeśli przez krótki okres nie wykona się żadnych czynności, ale można go ponownie uaktywnić, korzystając z elementów sterujących aparatu. Wybierz tę opcję, aby oszczędzać energię.
WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Wybierz tę opcję, aby uzyskać jaśniejszy obraz na wyświetlaczu i szybsze ustawianie ostrości.