This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Med bländarautomatik (läge S) väljer du slutartid och låter kameran välja bländare. Ställ in bländaren på A och vrid slutartidsvredet till önskad inställning.

Bländare: A

Slutartid: 1/1 000 sek.

Slutartid


Slutartiden kan även justeras i steg om 1/3 EV genom att vrida på kommandoratten.

Om rätt exponering inte kan uppnås med den valda slutarhastigheten kommer bländaren att visas i rött när avtryckaren trycks ner halvvägs.

Om motivet är utanför kamerans mätområde, kommer bländaren visa ”– – –”.