This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Tryck på VIEW MODE-knappen för att bläddra genom displayerna såsom visas nedan.

ÖGONSEN.: Automatiskt displayval med ögonsensor

BARA SÖKARE: Endast sökaren

BARA LCD: Endast LCD-monitor

BARA SÖKARE + : Endast sökaren; ögonsensorn slår på och av displayen


Ögonsensorn

Ögonsensorn slår automatiskt på sökaren när du sätter ögat mot sökaren, och stänger av den när du tar bort ögat (notera att ögonsensorn kan reagera på andra objekt än ditt öga eller på ljus som lyser direkt på sensorn). Om automatiskt displayval är aktiverat, slås LCD-monitorn på när sökaren stängs av.