This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Fäst remspännena på kameran och fäst sedan remmen.

 1. Öppna ett remspänne.

  Använd fästverktyget för att öppna ett remspänne. Se till att verktyget och spännet är i den riktning som visas.

  Förvara verktyget på ett säkert ställe. Du behöver det för att öppna remspännena när du avlägsnar remmen.

 2. Fäst remspännet i en remögla.

  Haka fast remöglan i spännets öppning. Avlägsna verktyget, använd andra handen till att hålla spännet på plats.

 3. För spännet genom öglan.

  Vrid spännet hela vägen genom öglan tills det klickar till.

 4. Montera en skyddskåpa.

  Fäst en skyddskåpa över öglan så som visas, med den svarta sidan av skyddet vänt mot kameran. Upprepa steg 1–4 för den andra öglan.

 5. För in remmen.

  För in remmen genom en skyddskåpa och ett remspänne.

 6. Fäst remmen.

  Fäst remmen så som visas. Upprepa steg 5–6 för den andra öglan.


För att undvika att tappa kameran, var säker på att remmen är korrekt fastspänd.