This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Välj alternativen som visas i snabbmenyn.

 1. Visa inställningsmenyn och välj RED./SPARA SNABBMENY.

 2. Markera det alternativ du vill ändra och tryck på MENU/OK. Du ges följande val av alternativ att tilldela till den valda positionen i snabbmenyn.

  • VÄLJ ANPAD. INST.
  • ISO
  • DYNAMISKT OMFÅNG
  • VITBALANS
  • BRUSREDUCERING
  • BILDSTORLEK
  • BILDKVALITET
  • FILMSIMULERING
  • HÖGDAGERNIVÅ
  • LÅGDAGERNIVÅ
  • FÄRG
  • SKÄRPA
  • SJÄLVUTLÖSARE
  • ANSIKTSDETEKTION
  • LJUSMÄTMETOD
  • AF LÄGE
  • BLIXTLÄGE
  • BLIXTKOMPENSATION
  • MAN. FOKUSHJÄLP
  • FILMLÄGE
  • FILMÄGE-ISO
  • MIK NIVÅJUSTERING
  • TYST LÄGE
  • EVF/LCD-LJUSSTYR.
  • EVF/LCD-FÄRG
  • AVANCERAT FILTER
  • KONVERTERINGSLINS
  • SLUTARTYP
  • ND-FILTER

  Välj INGET för att inte tilldela ett alternativ till den valda positionen.

  När VÄLJ ANPAD. INST. har valts visar snabbmenyn de aktuella inställningarna som BASE.

 3. Markera önskat alternativ och tryck på MENU/OK för att tilldela det till den valda positionen i snabbmenyn.