This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Följande typer av indikatorer kan visas vid fotografering.

I den följande beskrivningen visas alla tillgängliga indikatorer i illustrationssyfte; de indikatorer som faktiskt visas varierar med kamerainställningarna.

ND (Neutral Density)-filterindikator

Fokus kontroll

Förhandsgranskning av skärpedjup

Konverteringslins

Nedladdningsstatus för positionsdata

LCD – solljusläge

Filmläge

Återstående tid

Internminnesindikator *

Antal tillgängliga bilder

Bildstorlek/-kvalitet

Datum och tid

Fokuseringsram

Vitbalans

Filmsimulering

Dynamiskt omfång

Fokusvarning

Temperaturvarning

Kontrollås

Indikator för tyst läge

Histogram

Avståndsindikator

Batterinivå

Känslighet

Exponeringsindikator

Bländare

Slutartid

Indikator för AE-lås

Ljusmätning

Fotograferingsläge

Fokusindikator

Manuell fokusindikator

Fokusläge

Slutartyp

Serietagningsläge

Självutlösarindikator

Makroläge (närbilder)

Mikrofon/fjärrutlösare

Blixtläge/blixtkompensation

Elektronisk nivå

* : indikerar att inget minneskort är isatt och att bilder kommer att lagras i kamerans interminne.

Sökardisplayen

När är valt för SKÄRMINSTÄLLNING > EVF AUTOROTERA VISNINGAR i inställningsmenyn roterar indikatorerna i sökaren automatiskt för att matcha kamerans orientering.

Displayen på LCD-monitorn påverkas inte.

Ljusstyrkan och klarheten i EVF- och LCD-monitorn kan justeras med alternativet SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.