This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Justera filminställningar.

FILMLÄGE

Välj en bildstorlek och -frekvens för filmer.

FILMÄGE-ISO

Välj känsligheten för filminspelning.

FILMÄGE-ISO påverkar inte det alternativ som valts för att spela in filmer.

MIK NIVÅJUSTERING

Justera mikrofonens inspelningsnivå.


MIK/FJÄRRUTLÖSN.

Ange om enheten som är ansluten till anslutningen för mikrofon/fjärrutlösare är en mikrofon eller en fjärrutlösare.