This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Fånga rörelse i en serie bilder. Serietagningsalternativ kan visas genom att trycka på DRIVE-knappen.

Tryck väljaren åt vänster eller höger för att välja en bildhastighet. Kameran tar foton medan avtryckaren är intryckt.

Fokus och exponering

För att variera fokus och exponering för varje bild, välj fokusläge C; i andra lägen bestäms fokus och exponering av den första bilden i varje serie.

Resultatet av fokusföljning varierar beroende på bländare, känslighet och fotograferingsförhållandena.