This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Nya bilder lagras i bildfiler som namnges med hjälp av ett fyrsiffrigt filnummer som tilldelats genom att lägga till ett till det senaste filnumret som använts. Filnumret visas vid uppspelning så som visas till höger. BILD NUMRERING styr huruvida filnumreringen återställs till 0001 när ett nytt minneskort sätts i, eller när det aktuella minneskortet eller internminnet formateras.

Bildnummer

Katalognummer

Filnummer

KONTINUERLIG

Numreringen fortsätter från det sista använda filnumret eller det första tillgängliga filnumret, det som är högst. Välj detta alternativ för att minska antalet bilder med dubbla filnamn.

FÖRNYA

Numreringen återställs till 0001 efter formatering eller när ett nytt minneskort sätts i.

Om bildnumret når 999-9999 inaktiveras avtryckaren.

Att välja ÅTERSTÄLL ställer in BILD NUMRERING till KONTINUERLIG men återställer inte filnumret.

Bildnummer för bilder tagna med andra kameror kan se annorlunda ut.