This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Kameran är utrustad med diopterjustering för att hantera individuella synskillnader. Vrid på dioptrijusteringskontrollen tills bilden i sökaren är i skarpt fokus.