This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Visa bilder i helskärmsläge

För att visa bilder i helskärmsläge, tryck på .

Ytterligare bilder kan visas genom att trycka väljaren åt vänster eller höger eller vrida på fokusringen. Tryck väljaren eller vrid ringen åt höger för att visa bilder i den ordning de spelades in, åt vänster för att visa bilder i omvänd ordning. Håll väljaren nedtryckt för att bläddra snabbt till önskad bild.

Bilder som tagits med andra kameror indikeras av en (”presentbild”)-ikon under bildvisning. Dessa bilder kanske inte visas korrekt och kanske inte kan visas med visningszoom.

Favoriter: Betygsätta bilder

För att betygsätta den aktuella bilden trycker du på DISP/BACK och trycker väljaren uppåt och nedåt för att välja från noll till fem stjärnor.


Visa fotoinformation

Displayen för fotoinformation ändras varje gång väljaren trycks uppåt.

Grundläggande data

Infovisning 1

Infovisning 2

Tryck väljaren åt vänster eller höger eller vrid fokusringen för att visa andra bilder.

Zooma in på fokuspunkten

Tryck på mitten av kommandoratten för att zooma in på fokuspunkten. Tryck på mitten av kommandoratten igen för att återgå till helskärmsläge.


Bildvisningszoom

Vrid kommandoratten åt höger för att zooma in på den aktuella bilden, åt vänster för att zooma ut (för att visa flera bilder, rotera kommandoratten åt vänster när bilden visas i helskärmsläge). Tryck på DISP/BACK eller MENU/OK för att avsluta zoomen.

Zoomindikator

Rotera åt höger

Rotera åt vänster

Det maximala zoomvärdet varierar med bildstorleken. Bildvisningszoom är inte tillgänglig med beskurna eller storleksändrade kopior sparade med storleken .


Navigeringsfönstret

När bilden har zoomats in kan väljaren användas för att visa områden av bilden som för närvarande inte är synliga i displayen.

Navigeringsfönstret visar den del av bilden som för närvarande visas.


Multi-bildvisning

För att ändra antalet bilder som visas, vrid kommandoratten åt vänster när en bild visas i helskärmsläge.

 

Rotera åt vänster för att visa fler bilder.

Rotera åt höger för att visa färre bilder.

Använd väljaren för att markera bilder och tryck på MENU/OK för att visa den markerade bilden i helskärmsläge (för att zooma in på den valda bilden, vrid kommandoratten åt höger när bilden visas i helskärmsläge). I nio- och hundrabildsdisplayerna trycker du väljaren uppåt eller nedåt för att visa fler bilder.