This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

DISP/BACK -knappen kontrollerar visningen av indikatorer i sökaren och LCD-monitorn.

Fotografering: optisk sökare

Standard

Information av


Fotografering: elektronisk sökare

Standard

Information av

Fotografering: LCD-monitor

Standard

Information av

Infovisning

Uppspelning: elektronisk sökare/LCD-monitor

Standard

Information av

Infovisning

Favoriter

Den optiska sökaren kan inte användas för uppspelning.


Standarddisplay

Alternativen som visas i standarddisplayen för den optiska sökaren och den elektroniska sökaren/LCD-monitorn (display ) kan väljas enligt beskrivningen nedan.

 1. Välj ANP. BILD.INST.. i fotograferingsmenyn.

 2. Markera OVF eller EVF/LCD och tryck på MENU/OK.

 3. Markera alternativ och tryck på MENU/OK för att välja eller välja bort. Valda alternativ markeras med en bock.

  • RKTL. F INRMN
  • ELEKTRONISK NIVÅ
  • AF-AVSTÅNDSINDIKATOR
  • MF-AVSTÅNDSINDIKATOR
  • HISTOGRAM
  • BLÄND./SLUTARTID/ISO
  • EXP. KOMPENSATION
  • LJUSMÄTMETOD
  • BLIXT
  • VITBALANS
  • FILMSIMULERING
  • DYNAMISKT OMFÅNG
  • ÅTERSTÅENDE BILDER
  • BILDSTORLEK/-KVALIT.
  • FILMLÄGE & INSPELNINGSTID
  • BATTERINIVÅ
 4. Tryck på DISP/BACK för att avsluta när inställningarna är slutförda.

ELEKTRONISK NIVÅ

Om du väljer ELEKTRONISK NIVÅ visas en virtuell horisont. Kameran hålls i plant läge när de två linjerna överlappar varandra.

Eventuellt visas inte den virtuella horisonten om kameraobjektivet är riktat uppåt eller nedåt.


Histogram

Histogrammen visar fördelningen av toner i bilden. Ljusstyrka visas med den vågräta axeln, antalet pixlar med den lodräta axeln.

Antal pixlar

Pixelljusstyrka

Skuggor

Högdagrar

Optimal exponering

Pixlarna fördelas i en jämn kurva genom hela tonområdet.

Överexponerad

Pixlarna samlas på höger sida i diagrammet.

Underexponerad

Pixlarna samlas på vänster sida i diagrammet.