This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Om väljs aktiveras kamerans inbyggda Neutral Density (ND)-filter, vilket minskar exponeringen med motsvarande 3 EV. Detta tillåter längre slutartider eller större bländare med ljusstarka motiv, vilket gör det möjligt att få rörelseoskärpa eller mjukare bakgrundsdetaljer utan att riskera överexponering.