This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Följ stegen nedan för att fokusera kameran manuellt.

  1. Skjut fokuslägesväljaren till M. visas på displayen.


  2. Fokusera manuellt med fokusringen. Vrid ringen åt vänster för att minska fokusavståndet, åt höger för att öka.

    Använd alternativet FOKUSRING i inställningsmenyn för att vända fokusringens rotationsriktning.

  3. Ta bilder.

Snabbfokus

För att använda autofokus för att fokusera på motivet i det valda fokusområdet, tryck på AEL/AFL-knappen. Använd denna funktion (endast tillgänglig i manuellt fokusläge) för att snabbt fokusera på ett valt motiv.

Alternativet AUTOFOKUSINSTÄLLNING > OMEDELBAR AF-INSTÄLLNING i fotograferingsmenyn styr hur kameran fokuserar när AEL/AFL-knappen trycks in. Välj AF-S för enkel AF (fokus justeras varje gång knappen trycks in), AF-C för kontinuerlig AF (fokus justeras kontinuerligt medan knappen trycks in).


Kontrollera fokus

Följande alternativ kan användas för att kontrollera fokus i manuellt fokusläge.

Manuell fokusindikator

Den vita linjen indikerar avståndet till motivet i fokusområdet (i meter eller fot i enlighet med det alternativ som valts för SKÄRMINSTÄLLNING > MÅTTENHETER – FOKUSSKALA i inställningsmenyn), den blå indikatorn skärpedjupet, eller med andra ord avståndet framför och bakom motivet som verkar vara i fokus.

Fokusavstånd (vit linje)

Skärpedjup (blå indikator)

Fokuszoom

För att zooma i på det aktuella fokusområdet för exakt fokusering, tryck på mitten av kommandoratten (om är valt för FOKUS KONTROLL zoomar kameran också in när fokusringen roteras). Tryck på ratten igen för att avbryta zoomen.

Menyn MAN. FOKUSHJÄLP kan visas genom att hålla inne mitten av kommandoratten.

  • STANDARD: Zooma in på det aktuella fokusområdet.
  • DIGITALT DELAD BILD: Visar en delad, svartvit bild i mitten av bilden. Rama in motivet i området för delad bild och vrid fokusringen tills de tre delarna av den delade bilden är korrekt injusterade.


  • FOKUS ACCENTUERING: Markerar konturer med hög kontrast. Vrid fokusringen tills motivet är markerat.

Den elektroniska avståndsmätaren (ERF)

Området i det nedre högra hörnet på displayen används för fokuszoom när den elektroniska avståndsmätaren (ERF) är aktiverad.

Om DIGITALT DELAD BILD väljs visar den elektroniska avståndsmätaren endast mittensegmentet.