This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Följ stegen nedan för att välja fokuspunkten som används när AF ZON är valt för AUTOFOKUSINSTÄLLNING > AF LÄGE i fotograferingsmenyn.

 1. Tryck väljaren nedåt för att visa fokusområdesdisplayen.

  Med standardinställningarna är fokuslägesdisplayen tilldelad ner-knappen på väljaren (funktionsknapp 5). För information om att välja funktionerna tilldelade till funktionsknapparna, se ”Funktionsknapparna”.

  Fokusområdet kan också väljas med alternativet AUTOFOKUSINSTÄLLNING i fotograferingsmenyn.


  Fokuseringsram

  Fokuspunkt


 2. Använd väljaren för att placera fokusramen.

  För att välja centrumramen, tryck på DISP/BACK.


  Vrid på kommandoratten för att välja storleken på fokusramen.

  Vrid ratten åt vänster för att minska området med upp till 50 %, åt höger för att förstora det med upp till 150 % eller tryck mitt på ratten för att återställa området till sin ursprungliga storlek.

 3. Tryck på MENU/OK för att välja den valda ramen.

Om FOKUSOMRÅDE väljs för VÄLJARKNAPP INSTÄLLNING i inställningsmenyn kan väljaren användas för att placera fokusområdet utan att först trycka ned den.