This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Justera inställningar för autofokus.

FOKUSOMRÅDE

Val av fokusområde är tillgängligt när AF ZON har valts för AF LÄGE i fokusläge S eller C. I fokusläge M kan du trycka på mitten av kommandoratten för att zooma in på det valda fokusområdet eller fokusera på motivet i det valda området med en knapptryckning.

MAKRO

Välj makroläge (närbild).

PRIORITET AV SLÄPP/FOKUS

Välj hur kameran ska fokusera i fokusläge S eller C.

SLÄPPA
Slutaren prioriteras framför fokus. Bilder kan tas även när kameran inte är i fokus.
FOKUSERA
Fokus prioriteras framför slutaren. Bilder kan endast tas när kameran är i fokus.

OMEDELBAR AF-INSTÄLLNING

Välj hur kameran fokuserar när AEL/AFL-knappen används för autofokus i fokusläge M.

AF-S
Fokus justeras när knappen trycks in.
AF-C
Fokus justeras kontinuerligt medan knappen trycks in.

AF LÄGE

Ange hur kameran ska välja fokusområde när den står i fokusläge S och C.

MULTI
När avtryckaren trycks ner halvvägs detekterar kameran motiv med hög kontrast nära bildens centrum och väljer fokusområde automatiskt.
AF ZON
Välj fokusområde manuellt.

ANSIKTSDETEKTION

Med intelligent ansiktsdetektion kan kameran automatiskt upptäcka människors ansikten och ställa in fokus och exponering för ett ansikte var som helst i bilder för bilder som framhäver porträttmotiv. Välj för grupporträtt (i horisontell eller vertikal orientering) för att förhindra att kameran fokuserar på bakgrunden.

Ansikten kan detekteras med kameran i liggande eller stående läge; om ett ansikte detekteras indikeras det med en grön ram. Om det finns mer än ett ansikte i bild väljer kameran det ansikte som är närmast centrum; övriga ansikten indikeras med vita ramar.

I vissa lägen kan kameran ställa in exponeringen för hela bilden istället för porträttmotivet.

Om motivet flyttar sig då avtryckaren trycks ned kan det hända att ansiktet inte är kvar i området som indikeras av den gröna ramen när bilden tas.

FÖR-AF

Om är valt kommer kameran att fortsätta att justera fokus även när avtryckaren inte trycks ner halvvägs.

Observera att detta ökar batteriförbrukningen.

AF BELYSNING

Om väljs, tänds AF-hjälplampan för att hjälpa autofokus.

AF-belysningen slås av automatiskt i tyst läge.

I vissa fall kan det hända att kameran inte kan fokusera fastän du använder AF-hjälplampan. Om kameran inte kan fokusera i makroläge kan du försöka öka avståndet till motivet.

Se till att AF-hjälplampan inte lyser direkt i motivets ögon.


KORRIGERAD AF-RAM

Om väljs läggs ett andra fokusområde, för fokusavstånd på ca 50 cm, till i displayen i den optiska sökaren. Fokusområdet för aktuellt fokusavstånd visas i grönt när avtryckaren trycks in halvvägs.

Fokusområde för oändliga fokusavstånd

Fokusområde för fokusavstånd på ca 50 cm

AV