This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

För att välja hur kameran mäter motivets ljusstyrka, tryck på -knappen.

Med standardinställningarna är mätning tilldelad funktionsknapp 6. För information om att välja funktionerna som tilldelas funktionsknapparna, se ”Funktionsknapparna”.

Mätning kan också väljas i fotograferingsmenyn.


MULTI
Automatisk motivavkänning används för att justera exponeringen för ett stort urval av fotograferingsförhållanden.
SPOT
Kameran mäter ljusförhållandena i det valda fokusområdet eller i mitten av bilden. Rekommenderas när bakgrunden är mycket ljusare eller mörkare än huvudmotivet.

Om INTERLÅS SPOT AE & FOKUS är och AF ZON är valt för AUTOFOKUSINSTÄLLNING > AF LÄGE mäter kameran ljusförhållandena i det valda fokusområdet. Om INTERLÅS SPOT AE & FOKUS är AV mäter kameran fokusområdet i mitten.

MEDELVÄRDE
Exponeringen ställs in till genomsnittet för hela bilden. Ger konsekvent exponering över flera bilder med samma belysning och är särskilt effektiv för landskap och porträtt av motiv klädda i svart eller vit.