This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Välj en slutartid på T (tid) eller B (bulb) för långtidsexponeringar.

Användning av stativ rekommenderas för att undvika kamerarörelser under exponeringen.

Tid (T)

  1. Vrid vredet för slutartid till T.

  2. Vrid på kommandoratten för att välja en slutartid mellan 30 sek. och 2 sek. i steg om 1/3 EV.

  3. Tryck ner avtryckaren hela vägen för att ta en bild med den valda slutartiden. En timer visar nedräkningen under exponeringen.

Bulb (B)

  1. Vrid vredet för slutartid till B.

  2. Tryck ned avtryckaren hela vägen. Slutaren kan förbli öppen i upp till 60 minuter när avtryckaren än intryckt; displayen visar den tid som gått sedan exponeringen startade.

Om du väljer en bländare på A låser du slutartiden till 30 sek.

För att minska ”brus” (fläckar) i långtidsexponeringar, välj för BRUSRED VID LÅNG EXP. i fotograferingsmenyn. Notera att det här kan öka tiden som krävs för att lagra bilder efter fotografering.