This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Med alternativet SJÄLVUTLÖSARE i fotograferingsmenyn kan en tiosekunderstimer för självportätt eller en tvåsekunderstimer väljas för att undvika oskärpa orsakad av kameraskakning.

Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera önskat alternativ och tryck på MENU/OK för att välja.

Slutaren utlöses två sekunder efter att avtryckaren trycks ned. Använd för att reducera oskärpa orsakad av kamerarörelse när avtryckaren trycks ned. Självutlösarlampan blinkar medan timern räknar ned.
Slutaren utlöses tio sekunder efter att avtryckaren trycks ned. Använd för självporträtt. Självutlösarlampan på kamerans framsida tänds när timern startar och börjar blinka precis innan bilden tas.
AV
Självutlösare av.