This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Standardinställningarna för alternativen i inställningsmenyerna listas nedan.

Dessa inställningar kan återställas med alternativet ÅTERSTÄLL > ÅTERSTÄLL INSTÄL. i fotograferingsmenyn.

TYST LÄGE AV
BILD NUMRERING KONTINUERLIG
FOKUSRING MEDURS
FOKUS KONTROLL AV
LJUDINSTÄLLNING
  LJUDVOLYM
  SLUTARLJUDVOLYM
  SLUTARLJUD LJUD 1
  UPPSPELNING VOL. 7
SKÄRMINSTÄLLNING
  BILDSKÄRM AV
  EVF AUTOROTERA VISNINGAR
  FRHG EXP MAN. LG.
  LCD – SOLLJUSLÄGE AV
  EVF-LJUSSTYRKA AUTO
  EVF-FÄRG 0
  LCD-LJUSSTYRKA 0
  LCD-FÄRG 0
  GRANSKA BILDEFFEKT
  RKTL. F INRMN RUTNÄT 9
  AUTOROTER. VISN.
  MÅTTENHETER – FOKUSSKALA METER
VÄLJARKNAPP INSTÄLLNING Fn-KNAPP
RED./SPARA SNABBMENY
  Q1 VÄLJ ANPAD. INST.
  Q2 ISO
  Q3 DYNAMISKT OMFÅNG
  Q4 VITBALANS
  Q5 BRUSREDUCERING
  Q6 BILDSTORLEK
  Q7 BILDKVALITET
  Q8 FILMSIMULERING
  Q9 HÖGDAGERNIVÅ
  Q10 LÅGDAGERNIVÅ
  Q11 FÄRG
  Q12 SKÄRPA
  Q13 SJÄLVUTLÖSARE
  Q14 AF LÄGE
  Q15 BLIXTLÄGE
  Q16 EVF/LCD-FÄRG
STRÖMHANTERING
  AUTO AVSTÄNGNING 2 MIN
  STRÖMSPARL. SÖKARE AV
  HÖG PRESTANDA AV
REDIGERA FILNAMN
  sRGB DSCF
  AdobeRGB DSF
TRÅDLÖSA INST.
  ÄNDRA STL TEL
GEOTAGGNINGSINST.
  GEOTAGGNING
  POSITONS INFO.
FÄRGRYMD sRGB