This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Indikatorlampan visar kamerastatus enligt följande:

Lyser grön
Låst fokusering.
Blinkar grön
Varning som gäller oskärpa, fokusering eller exponering. Bilden kan tas.
Blinkar grön och orange
Spelar in bilder. Ytterligare bilder kan tas.
Lyser orange
Spelar in bilder. Inga ytterligare bilder kan tas i detta läge.
Blinkar orange
Blixten laddar; blixten avfyras inte när bilden tas.
Blinkar rött
Objektiv- eller minnesfel.

Varningar kan också visas i displayen.

Indikatorlampan stängs av när sökaren används.

Batteriets laddningsstatus

Om kameran är ansluten till en dator för att ladda batteriet visar indikatorlampan laddningsstatusen när kameran är avstängd.

Indikatorlampa Batteristatus
Batteriet laddar.
Av Laddningen slutförd.
Blinkar Fel på batteriet.