This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Detta avsnitt beskriver hur du tar bilder med programautomatik (läge P).

  1. Justera inställningarna för programautomatik.

    Slutartid: Välj A (auto)

    Exponeringskompensation: Välj ±0

    Fokusläge: Välj S (enkel AF)

    Bländare: Välj A (auto)


    Kontrollera att P visas i displayen.

    OVF

    EVF/LCD

    Val av sökardisplay

    Använd sökarväljaren för att växla mellan den optiska sökaren (OVF) och den elektroniska sökaren (EVF).

  2. Förbered kameran.

    Håll kameran stadigt med båda händerna och håll armbågarna längs med sidorna. Skakningar eller ostadiga händer kan göra att dina bilder blir suddiga.

    För att förhindra att bilderna saknar fokus eller blir för mörka (underexponerade) ska du hålla fingrar och annat borta från objektivet och blixten.

  3. Fokusera.

    Komponera bilden med ditt motiv i mitten av bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera.

    Om kameran kan fokusera piper den två gånger och fokusområdet lyser grönt. Fokus och exponering låses medan avtryckaren är nedtryckt halvvägs.

    Om kameran inte kan fokusera blir fokusområdet rött, och visas. Om motivet är nära kameran, välj makroläge och försök igen.

    OVF

    EVF/LCD

    Om motivet är dåligt belyst kan AF-hjälplampan tändas.


  4. Ta bilden.

    Tryck ned avtryckaren försiktigt hela vägen för att ta bilden.

    Blixten kan avfyras om belysningen är svag. Kamerainställningarna kan ändras för att förhindra att blixten avfyras.